Blog Image

g.r.y

Religion vs. Spiritualitet

Gry's Blogg Posted on 21 Oct, 2018 05:02:48

Programlederen for Åndenes Makt, Tom Strømnes, forteller i et intervju at serien både er blandt landets mest utskjeldte såvel som latterliggjorte. Jeg begriper imidlertid ikke hvordan troen på et etter-liv som daglig blir observert av høyst troverdige mennesker, samt har en sannsynlig forklaring i kvantefysikken, mens religionene er hellige i så måte..


foto: dagbladet

Jeg mener.. Bare det at høyst oppegående mennesker er desperate nok til å sette sitt gode navn og rykte på spill i uke etter uke, år etter år, tilsier jo at dette i aller høyeste grad er noe som bør tas på alvor! Nå har mennesket vært på en evig søken etter det eventuelle livet etter døden siden vi kom ned fra trærne, og når vi nå endelig kan nærme oss svaret, så møter dette arbeidet massiv motstand gjennom latterliggjøring og benektelser. Like rart er det at denne motarbeidingen ikke møter noen motstand, og da spesielt fra de mer opplyste deler av befolkningen, med tanke på at dette i bunn & grunn gjøres i forsvar for dette latterlig utdaterte verdensbildet som serveres gjennom religionene!


foto: paraxeno.com

Den bakenforliggende årsaken er forsåvidt grei nok; I det øyeblikket livet etter døden eventuelt kan bevises i en annen form enn den som serveres i religionen, vil disse endelig ha nådd sitt endelikt, -hvilket innebærer at tidenes maktmiddel og krigshisser går tapt. Det er dermed sterke krefter som er villig til å strekke seg særs langt for at dette ikke skal skje. Allikevel er det påfallende hvor godt de lykkes med dette i vår opplyste del av verden. For oss, burde jo alle & enhver ha ansett dagens religioner like fullt motbevist som den norrøne mytologien!


foto: df foto

Når en så legger til at det er en stadig økende interesse for dette innenfor den seriøse vitenskapen, da det antas at svaret kan ligge i kvantefysikken, blir det for meg så hinsides åpenbart hva som er idiotisk her at jeg rett og slett ikke klarer å kombinere intelligens med det fremdeles å hengi seg til troen på Gud & Allah med henholdsvis sønner og sendebud. Grunntanken, ligger helt enkelt i den allmenne viten om at energi er konstant. Livet er jo som kjent en form for energi, så..


bilde: viralt/ukjent

Jeg kan imidlertid ikke sitte her og proklamere at det faktisk finnes et liv etter den legemlige døden, og at dette fortoner seg sånn eller slik. Jeg kan bare vise til det eneste alternativet for at det faktisk kan være noe slikt, og det alternativet er det vitenskapen som eventuelt vil gi oss, og ikke religionenParaGalskap!

Gry's Blogg Posted on 27 May, 2018 18:41:00

Det er ytterst skjelden jeg avskriver noe. Jeg kan anse det som lite sannsynlig, men historien har lært meg å være særs forsiktig med å avskrive fenomen som ikke-eksisterende..
Alikevel er det enkelte ting en rett & slett ikke kan ta på alvor, og det er også disse absurditetene som har en vesentlig del av skylden for latterliggjøringen av det paranormale i sin helhet.

Istedet for å være den lett tilgjengelige informasjonskilden internett er blitt når det kommer til praktisk talt alle andre fagområder & former for vitenskap, har det på mange måter blitt enda vanskeligere å få folk til å få opp øynene for de seriøse delene av den paranormale vitenskapen, og ta dette på alvor. Årsaken er at det seriøse & troverdige som rapporteres og fremkommer innen dette emnefeltet, rett & slett ‘drukner’ i alt idiotiet.

Det værste er at selv de mest absurde ting, kan utvikles til å bli massive emner innen dette, så det sier seg i grunnen selv hvor ødeleggende dette er m.h.t å få de seriøse delene innenfor det paranormale til å bli tatt på alvor. Et eksempel på slike galskapens emnefelt, er denne greia med at kjente mennesker generelt, og den britiske kongefamilien spesielt skal være reptil hybrider. Dette, må vite, er kommet for en dag da disse nå & da ikke klarer å holde på menneske-formen (det være seg helt eller delvis..)

Jepp, du leste riktig; Reptile hybrider.. – Og her er et par eks. på det havet av søppel-dokumentarer på dette ‘fenomenet’..

Best of -liste for menneskelige ‘reptilers’skifte av form

Og så er det ikke måte på hvor mye søppel av denne typen det allerede har rukket å bli lagt ut i forbindelse med prinsebryluppet forrige helg:

Prins Harry mf i bryluppet

I seg selv, er det jo hinsides komisk, hadde det bare ikke vært for av det begrenser vitenskapen hva angår det som faktisk har rot i virkeligheten.

Det er selvsagt opp til den enkelte hvorvidt de mener dette er å avfeie som reinspikket vrøvl eller ei, og i så henseende sitter jeg på en faktor jeg så absolutt mener har relevans for eventuelle vurderinger i så måte;
Et av de ‘sikre’ kjennetegn på disse ‘menneske-reptilene’, er skiftende øyefarge..


..- Hvilket også er tilfelle hos undertegnede, der øynene pendler mellom blå & grønn! Det er til og med bilder hvor dette kommer til syne gjennom at øynene har forskjellig farge!

Så om dette fenomenet faktisk skulle vise seg å ha rot i virkeligheten, innebærer dette etter alt å dømme at disse hybride-folkene også inkluderer meg..

.

*hmm.. -hadde jo vært litt fett og’ da!..*Menneskets korttenkthet

Gry's Blogg Posted on 17 May, 2018 01:19:48

De mest ubegripelige trekkene hos våre ‘samtidige’, er for meg hvordan det lar seg gjøre for folk i den opplyste delen av verden å tviholde på religionene når vitenskapelig utvikling tilsier at dette burde gått inn i historien samtidig med startskuddet for den industrielle revolusjon, i tillegg til hvordan ting som burde vært helt opplagt ‘mystifiseres’ og legges i ‘paranormal-boksen’. Det er faktisk en betydelig del av det som går inn under denne betegnelsen som overhodet ikke har noe para over seg, men hvor folk nekter å innse det åpenbare av den enkle grunn at det ikke innbefattes av de promillene av den totale virkeligheten vi er i stand til å oppfatte. -Og det aller mest graverende eksemplet i så måte, er ‘spørsmålet’ hvorvidt det finnes utenomjordisk liv..
Siden den første asteroiden inneholdende molekylsubstansen vi kjenner som grunnlaget for å skape liv slik vi kjenner det klasket ned på den pur unge moder jord sammen med den nødvendige vannmengden, har dette utviklet seg etter et ufravikelig mønster som kort summert går ut på: ‘Survival of the fittest’.

Som den opplyste personen jeg går ut fra at du som leser dette er, er du fullstendig inneforstått med at dette går ut på at det sterkeste individet av en art er den som overlever, får formert seg, og sakte men sikkert muterer frem enda bedre egenskaper. Et par set-back har det jo vært, men selv disse har jo så absolutt vist seg å enmde opåp med et fordelaktig utkomme, for å si det mildt. -Ja, for ellers ville jorden fremdeles være “gigantosaurene med peanøtthjernenes” lekestue..

Jeg føler meg såpass på trygg grunn m.h.t å få vitenskapsfolket på nakken at jeg våger å stadfeste at startskuddet hva den reelle utviklingen hva avansert liv angår ble avfyrt i det den store steinen dundret ned på planeten med den, enden på dinosaurenes æra, og scenen satt for pattedyrenes overtagelse.

Som seg hør og bør, begynte oxo denne æra i det små, ved underjordiske småtasser som dermed sto prøvene med de følgende kulde og varmeperioder. Like fullt fulgte de Darwins oppskrift for artenes opprinnelse ved at den sterkeste overlevde, fikk videreført sine gener, med de små (og litt større) utbedringer disse innehadde, så nye, bedre & georgrafisk tilpasningsdyktige arter ble bragt til liv.

Dette har med andre ord rullet og gått knirkefritt i 250(!) millioner år, -det være seg inntil et hundretalls individer av hårløs primat som var dødsdømt i utgangspunktet på ett eller annet vis klarer å klore seg fast i en fortsatt eksistens ved at de snublet over det faktum at samarbeid, huler & skinnet fra byttedyr var nøkkelen til å stå i mot kulden, og derav overleve som hårløs gjennom istiden. Det var kun et fåtall som sto prøven, så her er det jo heller ingen tvil om at Darwinismen har slått til med full kraft..

Det skal oxo i all rettferdighet sies at denne primaten greide seg svært så gått i noen årtusen til. -Men..

Så kom det første støtet: Religionen. Store, imponerende vitenskapelige & kulturelle fremskritt ble derav forkastet, forbudt & straffet med den værst tenkelige tortur & død. (Vel.. I all rettferdighet.. Hva oppfinnsomheten på disse områder angikk, manglet derimot intet)

Det vi hoverer med å kalle den moderne vitenskaps set-back, middelalderen, er jeg desverre redd fremdeles holder stand. Selvfølgelig skal en ikke kimse av de store oppfinnelser & vitenskapelige fremskritt som er gjort i løpet av de siste 200-250 år, men alvorlig talt, folkens.. Hvor stor del av den samlede gruppen individer som går under den ærerike (vel & merke pr. egen definisjon) artsbetegnelsen ‘Homo sapiens’, eller ‘menneske’ kan per i dag sies å inneha en intelligens, eller noe annet for den saks skyld, som er noen av de andre mer avanserte arter overlegne?..

Om du er blandt de som har gått rundt i den tro at vi tross alt innehar en høyere intelligens enn noen annen av jordens arter, tar du faktisk skammelig feil;

Det er nemmelig gjort flere & omfattende intelligenstester mellom mennesket, og de det er mest nærliggende og ikke minst gjennomførbart å stille opp mot hverandre på en måte som kun skal fremsette intelligensen, og ikke andre arvelige & innlærte egenskaper; Primatene.

Dette foregikk ved at de testet et gitt antall gjevnaldrende unger fra følgende arter:

  • Menneske,
  • Chimpanse,
  • Gorilla,
  • Orangutang

Testene var nøye utarbeidet slik at det i den grad det overhodet er mulig KUN er den enkeltes IQ som er avgjørende for utkommet.

Artene ble (åpenbart) valgt grunnet deres fysiske likheter, da det åpenbart er et langt mindre utvalg av sammenlignbare ting som kan utøves av unger med poter vs unger med hender & føtter.

Individene ble testet gjevnlig fra de var nyfødt til de var 6 år, da de i denne alderen 1) Blir såpass preget av tillært artstypisk adferd at de ikke lenger kan nullstilles på samme måte. 2) 6 år er oxo den alderen hvor individets intelligens er ‘opplest & vedtatt’, so to speak.

Med andre ord: Her hadde National Geographic m.fl satt sine ypperste representanter av den cocky primaten vi alle tilhører på det gjeldende området i sving med å lage en så rettvisende intelligenstest som overhodet mulig for hva de gikk ut fra ville bevise vår interlektuelle fortreffelighet.

– Men den gang ei..

Det hører oxo i aller høyeste grad med til historien at den testen jeg personlig fant mest gjennomført, i bunn & grunn ble igangsatt av National Geographic i det henseendet å finne ut hvordan det i himmelens navn kan ha blitt et såpass stort avvik mellom to arter, -mennesket & chimpansen, når det kommer til artsmessig dominans når det genetisk sett kun dreier seg om usle 1,4% avvik!?

– Ja, du leste riktig.. Mennesket & chimpansen har 98,6 felles gener!

Og herav går svaret på primatenes IQ test, hvilket jeg i aller høyeste grad mistenker ble utført som hva de tenkte seg ville være en stadfestelse av at forskjellen lø i hjernen!

-I stedet skulle det imidlertid for dette første vise seg at dette er vel stort sett hvor feil det går an å ta, og for det andre at hovmod står for fall, -og det så til de grader!..

For saken forholder seg nemmelig slik at disse primatungene holdt følge hele veien, -hvilket ikke avstedkom med noen forandring i de påfølgende undersøkelsene av dette slaget.

Det eneste var små individuelle forskjeller, som f.eks at (eksempelvis, -da jeg ikke husker detaljene i hvem som var først ute med hva når) gorillaen var kjappest med gjennkjennelse av speilbildet, mennesket kjappest til ansiktsgjenkjennelse & chimpansen kjappest på verktøytasten.

Sum-a-summarum, endte de opp med samme påviste hjernekapasitet (-og her snakker vi ikke tilnærmet like gode som mennesket e.l, for dersom vi på død & liv skal kåre vinneren etter den siste runden som 6 åringer, ville seieren gått til chimpansen..)

Så da gjenstår jo forskernes store spm: Hva faen er det med de 1,4% som har ført oss til verdensrommet mens de henger i trærne?..

– For å ta den hyggelige, flatterende siden av saken først: Mennesket er utstyrty med to gigantfordeler m.h.t å bygge videre på oppnådd kunnskap; Vi har nemmelig et vansinnig reportoar av lyder som kan frembringes gjennom både stemmebånd, og ikke minst en ekstremt bevegelig tunge + kjeveparti. Dette gjør at denne arten er i en særklasse når det kommer til å videreformidle detaljert informasjon, ikke bare individene imellom, men oxo fra den ene generasjon til den neste. I tillegg har vi en like unik asset i menneskehånden, noe som gjør oss i stand til en finmotorikk ingen av de andre artene har mulighet til. -Og herunder kommer oxo skriften, hvilket igjen forsterker den nevnte kommunikasjonsevnen ytterlighere!

Her er altså svaret på den menneskelige dominans på kloden.

– Og takke faen for det!! For som tideligere nevnt, er det nå et ytterst lite mindretall av denne arten jeg ved min beste vilje kan tillate meg å definere som tilhørende ‘intelligent livsform’.. Jeg beklager hva må fremstå som å ta hovmod på et helt nytt nivå her, men jeg kan bare ikke ved min beste vilje klassifisere individer som ved å gi sin stemme til Donald Trump stemmer frem sin egen, sin nasjon, og hva som like fullt kan ende med store deler av planetens undergang! -Og det fordi de IKKE LIKER personligheten til den kandidaten som faktisk innehar de kvalifikasjoner som kreves for å styre landet!

Videre har vi den enorme andelen av den opplyste verden som går rundt og er hellig overbevist om at denne idiotiske primaten som holder hus på en liten stein i Melkeveiens ytterkant den kraft innehar en form for særstilling hos hva nå enn det er som i sin tid sørget for at en hinsides ekspansjon som brøt med alt som finnes av fysikkens lover spant ut fra ingenting, -så vidt oss bekjent, i det vi refererer til som ‘the big bang’ og universets tilblivelse! -En særstilliung de nekter å gi slipp på tross alle tenkelige bevis på det motsatte! Jeg mener.. En trenger ikke være hverken rakettforsker eller kvantefysiker for å skjønne følgende regnestykke:

En gjennomsnittsgalakse sies å inneholde et gjennomsnitt á 150 000 000 000 (150 milliarder) stjerner, mens det mest realistiske anslaget hva antallet galakser (i synlige univers) angår, skal være oppe i en 1000 milliarder (oxo kaldt en billion)! Og bare ut fra det vi har oppdaget pr i dag, innehar hver av disse stjernene et gjennomsnitt på rundt 2 planeter (senest anslag jeg har fått med meg lyder på 2,1 (høsten 2017) i sin omkrets (og månene har vi ikke engang begynt på!)

Men her er det iallefall ingen grunn til å strekke fakta så mye som en mm i hht å påvise sakens ufravikelige sannhet. (Det er faktisk like greit å heller holde tilbake for dermed å klappe igjen eventuelle ‘noobs’ som kan irritere en ved utsagn som “men vi VET jo ikke om det finnes måner andre steder, da, og jada, jada, jada”).

For det regnestykket vi VET er godt innenfor rammene av de faktiske forhold er følgende:

stjerner pr. gj.snittsgalakse X ant. galakser = ant. stjerner;

150 000 000 000 x 1 000 000 000 000 = 150 000 000 000 000 000 000 000

Derav ganger du dette tallet med to, hvilket jeg ikke gidder å knote ned, da poenget bør være satt forlengst.

STØRRELSEN vi snakker om, er altså fastsatt.. Like fullt ansees det slett ikke umulig at VI kan være ‘creme de la creme’ hva livsformer angår i dette hinsides skaperverket! -Ja det er jo til & med en urovekkende andel som får seg til å lure på om ikke vi kan ha æren av å inneha universets ENESTE beboelige kule!! Det er jo for pokker mer sannsynlig at vi er innkapslet i et sort hull, og ikke skjønner det fordi romtiden er fullstendig ‘fucket’, på godt norsk, eller at vi er avatarer i tidens trend hva dataspill hos en hoyere livsform angår enn at vi er i nærheten av noe ‘top-spot’ hva skaperverket angår! -For ikke snakke om det eneste!Vel.. Jeg kunne fortsatt denne redegjørelsen om den menneskelige idiotien til min dødsdag (hvilket oddsene taler for skal ligge rimelig langt frem i tid). -Men da dette oxo krever at jeg jobber, tjener penger til føden, og ikke minst tar meg den tiden det tar å spise denne, ser jeg ingen annen mulighet enn å avslutte på en så velvalgt måte min begrensede hatteholder kan oppdrive, hvilket vil si å sitere en av de som VIRKELIG er tittelen intelligent verdig,

Albert Einstein;

Two things are infinite; The universe & human stupidity.

…and I’m not so sure about the universe..

Om du ønsker at arten du tilhører virkelig skal kunne klkassifiseres som intelligent, må noe gjøres, for slik det ligger an pr. i dag, er Darwins successoppskrift brutt ved at idiotene (les: de svakeste) er blitt gitt de sterkestes rett, og om ikke noe gjøres, vil de overta jorden!Når tilfeldig blir umulig..

Gry's Blogg Posted on 30 Apr, 2018 02:41:38

Utrolig nok stemmer dette:..


..- Og det blit rett & slett for drøyt til å kunne være tilfeldig!Mitt Liv som Space-Geek

Gry's Blogg Posted on 17 Mar, 2018 19:25:09

Jeg har vært unormalt interessert i astronomi generelt og kosmologi spesielt praktisk talt så langt tilbake jeg kan huske. Hva som trigget denne interessen u utgangspunktet, har jeg desverre ingen anelse om, men noe har det nok sannsynlig vært, for det tok av så til de grader at jeg meget vel hadde endt opp på ett eller annet talkshow som en av de ungene med en eller annen absurd ekspertise..
I den forbindelse, har jeg et ur-komisk minne som oxo viser med all tydelighet at innsikten i dette emnet overgikk alderen så til de grader at det liksom var nødt til å stoppe et sted.. -Om du antar at det stopp-stedet var noe sånt som super-nova eksplosjoner eller sorte hull, tar du imidlertis skammelig feil. Undertegnede hadde nemmelig full ‘kåll’ på solsystemets planeter, så vel som galaksetyper og de ulike formene for stjerne-død. Jeg strandet imidlertid på det mest banale som tenkes kan; Jeg kunne nemmelig ikke begripe hvordan jprden både kunne være vår hjem-planet, samtidig som jorden vitterligen var det som var der ute, på jorder, i bed, og under asfalten, for den saks skyld!.. -Hvor skrudd er ikke det!?..

Om jeg ikke husker hva som trigget facinasjonen i utgangspunktet, står det imidlertid helt klart hva som ganske snart skal stå & falle på denne vitenskapen hva min sjelefred angår, og som jeg derav regner som en vesentlig årsak til at denne besettelsen fikk fortsette inn i voksen alder:.. Det var nemmelig her jeg så meg nødt til å finne erstatningen for den barnetroen som fikk seg en alt for kraftig knekk for en alt for ung verson av selv..
Logikken i dette var så enkel som at når alt som fantes en gang var skviset inn i et ‘frø’, (-som man trodde den gang, før både Hubbels-teleskopet & Stephen Hawking hadde tilført sitt til ‘the big bang’ -teorien, og derav ungangspunktet ble krympet ned til dagens singularis), i tillegg til alt det andre vannvittige man visste foregikk der ute selv den gang, oxo kunne bestå av noe som gjorde at vi ikke døde og ble borte, som jeg fryktet mer enn noe annet.. Til å begynne med, i sin mest primitive form, har jeg en slags vag fornemmelse av at dette søket dreide seg om en slags gude-skikkelse. Imidlertid består alt av mer spesifikke minner om en leting etter svar og muligheter som kunne linkes til et vitenskapelig utgangspunkt. Her er det ett minne som skiller seg kut som selve ‘gjennombruddet; Da det slo meg at etterlivet kunne baseres på fysikkens lov om at energi ikke blir borte. -Hvilket oxo ble gjrnnombruddet for min interesse innenfor det paranormale.

Ut i fra dette, har et nytt spørsmål poppet opp så fort jeg etter enormt med grubling hadde kommet opp med en plausibel forklaring på et annet. Noen spm har faktisk tatt årevis med grublerier!
Nor det er sagt, har ikke denne besettelsen for kosmologi vært på for fullt hele veien. – I skoletiden, og da spesielt ungdomsskolen, og for såvidt oxo gjennom mesteparten av videregående, var dette noe jeg holdt helt for meg selv, først fordi jeg var jo fullt klar over at dette ikke var noe de andre ungene skjønte et skvadder av, og utviklet seg deretter til å forties fordi dette var ensbetydende med nerd, -hvis betegnelse var å anse på linje med en dødsdom den gangen (he he).

Men jeg skred da etterhvert inn i de voksnes rekker på enkelte områder jeg oxo, og det å sette pris på særhetene mine i stedet for å skjemmes, var heldigvis ett av dem.
Hva hovedfokuset innen astronomien angår, er jeg oxo svært facinert av at dette er på de samme områder som da jeg var barn! Den gang som nå, er det begynnelsen (the big bang, og å finne hva dette kan ha hatt sin årsak i), og i det hele tatt det som er mest mulig ‘far out’, som sorte hulls hemmeligheter, for ikke snalle om deres evne til fullstendig ‘forkvakling’ av romtiden. Videre, har en jo det nye og svært å facinerende vitenskapsområdet vedrørende å kunne sannsynliggjøre at det faktislk finnes noe slikt som et (eller flere typer, for den saks skyld) ‘multivers’. Ved siden av kosmologien, har oxo letingen etter utenomjordiske vært i front for facinasjonen hele veien, -noe som neppe vil forandres med det første heller, i og med at det faktisk er et reelt håp om å få oppleve det første møte med arter annetstedsfra, -og det etter alt og dømme i vår egen ‘bakgård’ i form av Jupiter & Saturns ‘vann-måner’ og/eller i Mars’ resterende vannbeholdning!..Meg, Meg, og enda Mer Meg!

Gry's Blogg Posted on 15 Mar, 2018 17:50:48

.. Ja, so det hintes om i overskriften (he, he), så tenkte jeg dette første ordinære innlegget kunne vies til en dose personalia:..

Navn: Gry Henriksen
Bosted: Askim (ca 40 km fra Oslo sentrum)
Alder: ..- Og nå som vi faktisk begynte å få det hyggelig her!.. 😉
Gjør: Jobber ca 50% på resturanten Nye Asia i Askim, i tillegg til litt modelljobbing her & der.
Interesser: Først & fremst å sikre velferden til ‘pels-pøblen’ min, bestående av en hund & seks katter (kommer tilbake til disse med brask & bram senere). I tillegg kan nevnes å sitte ved PC’en med ulike aktiviteter, lesning, samt tilbringe tid med morsomme & interessante mennesker. Videre er jeg, som de flaste antagelig har fått med seg, en ‘space-geek’ av de skjeldne, i tillegg til hva som i denne sammenhengen vel må sies å være en åpenbar interesse for fenomener innenfor det paranormale.
Livsmotto: The majority’s consept of the truth isn’t necessarily the actual truth..
– Use your own mind!

FOTO: DF FotoThe Grand, Blogg Opening!

Gry's Blogg Posted on 15 Mar, 2018 17:22:09

Betydelig senere enn planlagt, hvilket like fullt er langt bedre enn aldre, vil jeg med dette erklære ‘Pærra-bloggen’ a-la Gry for åpnet!


FOTO: DF Foto