Det er ytterst skjelden jeg avskriver noe. Jeg kan anse det som lite sannsynlig, men historien har lært meg å være særs forsiktig med å avskrive fenomen som ikke-eksisterende..
Alikevel er det enkelte ting en rett & slett ikke kan ta på alvor, og det er også disse absurditetene som har en vesentlig del av skylden for latterliggjøringen av det paranormale i sin helhet.

Istedet for å være den lett tilgjengelige informasjonskilden internett er blitt når det kommer til praktisk talt alle andre fagområder & former for vitenskap, har det på mange måter blitt enda vanskeligere å få folk til å få opp øynene for de seriøse delene av den paranormale vitenskapen, og ta dette på alvor. Årsaken er at det seriøse & troverdige som rapporteres og fremkommer innen dette emnefeltet, rett & slett ‘drukner’ i alt idiotiet.

Det værste er at selv de mest absurde ting, kan utvikles til å bli massive emner innen dette, så det sier seg i grunnen selv hvor ødeleggende dette er m.h.t å få de seriøse delene innenfor det paranormale til å bli tatt på alvor. Et eksempel på slike galskapens emnefelt, er denne greia med at kjente mennesker generelt, og den britiske kongefamilien spesielt skal være reptil hybrider. Dette, må vite, er kommet for en dag da disse nå & da ikke klarer å holde på menneske-formen (det være seg helt eller delvis..)

Jepp, du leste riktig; Reptile hybrider.. – Og her er et par eks. på det havet av søppel-dokumentarer på dette ‘fenomenet’..

Best of -liste for menneskelige ‘reptilers’skifte av form

Og så er det ikke måte på hvor mye søppel av denne typen det allerede har rukket å bli lagt ut i forbindelse med prinsebryluppet forrige helg:

Prins Harry mf i bryluppet

I seg selv, er det jo hinsides komisk, hadde det bare ikke vært for av det begrenser vitenskapen hva angår det som faktisk har rot i virkeligheten.

Det er selvsagt opp til den enkelte hvorvidt de mener dette er å avfeie som reinspikket vrøvl eller ei, og i så henseende sitter jeg på en faktor jeg så absolutt mener har relevans for eventuelle vurderinger i så måte;
Et av de ‘sikre’ kjennetegn på disse ‘menneske-reptilene’, er skiftende øyefarge..


..- Hvilket også er tilfelle hos undertegnede, der øynene pendler mellom blå & grønn! Det er til og med bilder hvor dette kommer til syne gjennom at øynene har forskjellig farge!

Så om dette fenomenet faktisk skulle vise seg å ha rot i virkeligheten, innebærer dette etter alt å dømme at disse hybride-folkene også inkluderer meg..

.

*hmm.. -hadde jo vært litt fett og’ da!..*