Programlederen for Åndenes Makt, Tom Strømnes, forteller i et intervju at serien både er blandt landets mest utskjeldte såvel som latterliggjorte. Jeg begriper imidlertid ikke hvordan troen på et etter-liv som daglig blir observert av høyst troverdige mennesker, samt har en sannsynlig forklaring i kvantefysikken, mens religionene er hellige i så måte..


foto: dagbladet

Jeg mener.. Bare det at høyst oppegående mennesker er desperate nok til å sette sitt gode navn og rykte på spill i uke etter uke, år etter år, tilsier jo at dette i aller høyeste grad er noe som bør tas på alvor! Nå har mennesket vært på en evig søken etter det eventuelle livet etter døden siden vi kom ned fra trærne, og når vi nå endelig kan nærme oss svaret, så møter dette arbeidet massiv motstand gjennom latterliggjøring og benektelser. Like rart er det at denne motarbeidingen ikke møter noen motstand, og da spesielt fra de mer opplyste deler av befolkningen, med tanke på at dette i bunn & grunn gjøres i forsvar for dette latterlig utdaterte verdensbildet som serveres gjennom religionene!


foto: paraxeno.com

Den bakenforliggende årsaken er forsåvidt grei nok; I det øyeblikket livet etter døden eventuelt kan bevises i en annen form enn den som serveres i religionen, vil disse endelig ha nådd sitt endelikt, -hvilket innebærer at tidenes maktmiddel og krigshisser går tapt. Det er dermed sterke krefter som er villig til å strekke seg særs langt for at dette ikke skal skje. Allikevel er det påfallende hvor godt de lykkes med dette i vår opplyste del av verden. For oss, burde jo alle & enhver ha ansett dagens religioner like fullt motbevist som den norrøne mytologien!


foto: df foto

Når en så legger til at det er en stadig økende interesse for dette innenfor den seriøse vitenskapen, da det antas at svaret kan ligge i kvantefysikken, blir det for meg så hinsides åpenbart hva som er idiotisk her at jeg rett og slett ikke klarer å kombinere intelligens med det fremdeles å hengi seg til troen på Gud & Allah med henholdsvis sønner og sendebud. Grunntanken, ligger helt enkelt i den allmenne viten om at energi er konstant. Livet er jo som kjent en form for energi, så..


bilde: viralt/ukjent

Jeg kan imidlertid ikke sitte her og proklamere at det faktisk finnes et liv etter den legemlige døden, og at dette fortoner seg sånn eller slik. Jeg kan bare vise til det eneste alternativet for at det faktisk kan være noe slikt, og det alternativet er det vitenskapen som eventuelt vil gi oss, og ikke religionen